Windykacja należności

W sprawach dotyczących windykacji niezapłaconych należności udział adwokata polega w szczególności na:

1. Podjęciu próby uzyskania należnej Klientowi kwoty na drodze pozasądowej poprzez wystosowanie wezwania do zapłaty oraz prowadzenie ewentualnych negocjacji w zakresie terminu lub sposobu zapłaty;
2. Wszczęciu i prowadzenie postępowania sądowego z ukierunkowaniem na uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, co ogranicza koszty i znacząco przyśpiesza uzyskanie tytułu wykonawczego uprawniającego do wszczęcia egzekucji komorniczej;
3. Wszczęciu i prowadzenie postępowania egzekucyjnego przed komornikiem sądowym.