Przydatne Linki

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi

Naczelna Rada Adwokacka

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

Sąd Okręgowy w Łodzi

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Portal Informacyjny Sądów Okręgu Łódzkiego (strona umożliwia dostęp do wielu informacji i dokumentów takich jak protokoły i orzeczenia w sprawie – wymaga dokonania rejestracji w siedzibie Sądu)

Prokuratura Okręgowa w Łodzi (na stronie znajdują się odnośniki do wszystkich podległych Prokuratur Rejonowych Okręgu Łódzkiego)

Prokuratura Apelacyjna w Łodzi

Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych (umożliwia bezpłatny dostęp do publikowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości orzeczeń sądów powszechnych)

Służba Więzienna (strona zawiera między innymi informacje o Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych)

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (strona umożliwia bezpłatne uzyskanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)

Krajowy Rejestr Sądowy (strona umożliwia bezpłatne uzyskanie informacji odpowiadającej odpisowi z KRS – między innymi spółek prawa handlowego)

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych (strona umożliwia bezpłatne uzyskanie informacji o treści księgi wieczystej)