Oferta

Nasza Kancelaria Adwokacka rozpoczęła działalność w 1992r. Wieloletnie doświadczenie i nieprzerwane doskonalenie umiejętności pozwala nam oferować usługi prawne na najwyższym poziomie.

Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do podmiotów gospodarczych jak i do Klientów indywidualnych. Prowadzimy sprawy na terenie województwa łódzkiego a gdy przemawia za tym interes Klienta, również na terenie całego kraju.

Zapewniamy rzetelną i kompleksową obsługę prawną obejmującą udzielanie porad prawnych, sporządzanie i opiniowanie umów, prowadzenie negocjacji, stałą obsługę prawną przedsiębiorców, reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami i urzędami we wszystkich instancjach.

Każda sprawa traktowana jest przez nas indywidualnie i z najwyższą starannością. Nasi Klienci mają zawsze pełen wgląd w stan sprawy i są stale informowani o wszystkich istotnych dla nich okolicznościach. W naszej Kancelarii zasadą jest, że podczas rozpraw sądowych Klient reprezentowany jest osobiście przez adwokata, któremu powierzył sprawę.

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest każdorazowo indywidualnie. Wysokość honorarium i termin zapłaty uzależnione są w szczególności od spodziewanego nakładu pracy związanego z prowadzeniem sprawy, stopnia skomplikowania sprawy oraz wartości przedmiotu sporu.

W sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie proponujemy naszym Klientom rozliczenie po zakończeniu postępowania i faktycznym uzyskaniu przez Klienta należności. Honorarium jest wówczas obliczane jako procentowy udział od uzyskanej kwoty. W takim wypadku nie pobieramy jakichkolwiek opłat wstępnych a proponowane przez nas wynagrodzenie prowizyjne jest konkurencyjne w stosunku do ofert firm pośredniczących w uzyskiwaniu odszkodowań.