Sprawy Spadkowe

Sprawy Spadkowe to w istocie postępowania należące do kręgu spraw cywilnych. Wyróżnia się je głównie z uwagi na specyficzne uregulowania proceduralne oraz na fakt, że poświęcona jest im wyraźnie wyodrębniona część kodeksu cywilnego – księga czwarta – spadki.

Udział adwokata w sprawie spadkowej jest w zasadzie tożsamy z tym opisanym w zakładce sprawy cywilne. Musi jednak uwzględniać specyfikę spraw spadkowych, nie tylko z uwagi na szczególną regulację prawną ale też ze względu na to, że w tej kategorii spraw nierzadko roztrząsane są okoliczności dotyczące sfery prywatnej.

Sprawy spadkowe jakie najczęściej pojawiają się w praktyce naszej Kancelarii:

1. Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku – tak na podstawie ustawy jak i na podstawie testamentu;
2. Sprawy o dział spadku, to jest podział majątku spadkowego pomiędzy spadkobierców;
3. Sprawy o zachowek.