Sprawy Rodzinne

Sprawy Rodzinne to w istocie sprawy cywilne, które jednak można i należy wyodrębnić z uwagi na fakt, że stosunki rodzinne, to jest w szczególności wzajemne prawa i obowiązki wszystkich członków rodziny, regulowane są przez odrębną ustawę – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. O wyjątkowym charakterze tego rodzaju spraw świadczy choćby to, że są one rozpatrywane przez szczególnie wyodrębnione wydziały rodzinne sądów rejonowych i okręgowych.

Udział adwokata w sprawie rodzinnej jest w zasadzie tożsamy z tym opisanym w zakładce sprawy cywilne. Musi jednak uwzględniać szczególną specyfikę spraw rodzinnych, nie tylko z uwagi na odrębną regulację prawną ale też ze względu na to, że w tej kategorii spraw nierzadko roztrząsane są okoliczności dotyczące sfery prywatnej.

Sprawy rodzinne jakie najczęściej pojawiają się w praktyce naszej Kancelarii:

1. Sprawy o rozwód;
2. Sprawy o alimenty;
3. Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, w tym w szczególności ustanowienie rozdzielności z datą wsteczną;
4. Sprawy o podział majątku wspólnego (dorobkowego) po orzeczeniu rozwodu.